Lwowska Fala

thumbnail

Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.

 

Audycja o Kresowiakach

Niedziela, godz. 9:10

Macierz Polonii

W audycji: 

  • Polskie drogi na Syberię. 
  • Lwowska Fala w Centrum Macierz Polonii i na 104. urodzinach mjr AK Marii Mireckiej-Lorys. 
  • Prof. Nicieja o M. Gębarowiczu.
  • T. K. Kozłowski o wielkim dziele ks. M. Rękasa.
  • Moda na polski – BAŁAK w MOK GUIDO w Zabrzu.