Częstochowa – znikające miasto

Projekt cyklu debat o tematyce miejskiej, których celem jest wywołanie szerokiej merytorycznej debaty na problematyczne kwestie dotyczące Częstochowy. Pomysł zakłada spotkanie osób reprezentujących różne, najbardziej aktywne środowiska w mieście: polityków, przedstawicieli administracji miejskiej, biznesmenów, naukowców, członków organizacji trzeciego sektora. Z każdego spotkania Ośrodek Studiów o Mieście wyciągać będzie wnioski. Finałem całego cyklu będzie podsumowanie – raport na temat miasta.