W hołdzie Hałdzie

Hałda – element śląskiego pejzażu związany z kopalniami węgla kamiennego, środowisko z pozoru nieciekawe i nieprzystępne (dla ludzi oraz – ze wzglądu na specyficzne warunki mikroklimatyczne – dla roślin i zwierząt). A jednak Paweł Niemiec, biolog specjalizujący się w uwarunkowaniach genetycznych miażdżycy, mieszkając nieopodal Hałdy w Katowicach-Kostuchnie, upodobał ją sobie i – w swoisty sposób – ją ujarzmił. Na fotografiach przedstawia w skali makro florę i faunę tych dzikich terenów, rejestruje gatunki zwierząt pospolitych i wymierających (znajdujących się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce).

Zwałowisko odpadów pogórniczych w pobliżu Kopalni Węgla Kamiennego Murcki okazuje się fenomenem, który – już zalesiony – w przyszłości ma służyć celom rekreacyjnym. Brakuje opracowań na jego temat, a wkrótce może nie być co badać. Zdjęcia-dokumenty Niemca ratują zatem oryginalne, barwne środowisko Hałdy od zapomnienia.

Autor wyjaśnia: „Początkowo, jak każdy nowicjusz, postrzegałem Hałdę jako wyniesienie surowe i niegościnne. Swoistą przyrodniczą tabula rasa, pozbawioną większych walorów. No może poza krajobrazowymi. Jałowe podłoże i ubogie zbiorowiska roślinne nie zachęcają do poszukiwania ruchomych form życia, których obserwacja i fotografowanie jest moją pasją. Fauna Hałdy jest jednak jak cebula czy disnejowski ogr. Odsłania swoje kolejne warstwy-tajemnice sukcesywnie, choć dość niechętnie. Jej poznanie wymaga czasu i poniekąd szczęścia, bo spora część zamieszkujących ją gatunków zwierząt tworzy nieliczne populacje, bądź prowadzi skryty tryb życia”.

Paweł Niemiec (ur. 1975) od lat najmłodszych interesował się owadami. Był ich kolekcjonerem, lecz – jak przyznaje – w ostateczności wybrał mniej barbarzyński sposób ich „chwytania” – za pomocą migawki aparatu. Fascynuje go entomologia i przyroda Polski, szczególnie okolice Katowic. W 2013 roku zdobył tytuł fotografa roku Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody (jest jego członkiem od 2008 roku). Zdjęcia, które pokażemy na wystawie „W hołdzie Hałdzie”, będą prezentowane po raz pierwszy.

Czas trwania wystawy: 12.09.2014 – 19.10.2014

Wernisaż: 12 września br., godz. 18:00

Miejsce: Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 2

Komisarz: dr Jacek Betleja