Transfer sztuki

„Transfer sztuki” to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Galeria Hyperion w Katowicach, Galerii Freies Kunst Territorium w Bochum, Galerii Ars Nova w Łodzi i artystów ze Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego i Katowickiego. W ramach projektu postanowiono zestawić ze sobą ośmiu przedstawicieli sztuki współczesnej, prezentujących odmienne założenia i stylistyki artystyczne: Alberta Oszka, Różę Kordos, Dorothee Schäfer, Uwe Siemensa, Jerzego Truszkowskiego, Kristine Tusiashvili, Graeme Vaughama, Dobrochnę Wojdę. Dobór uczestników odzwierciedla aktualną sytuację świata sztuki, jego rozproszoną energię i zróżnicowanie. Ma też na celu wymianę idei i doświadczeń twórców oraz nawiązanie współpracy i kontaktów pomiędzy artystami z Polski i Niemiec.

Przedsięwzięcie obejmuje pięć wystaw – dwie w Łodzi i dwie w Bochum – dla ośmiu artystów (wystawy każdorazowo dla pary artystów) oraz jedną zbiorową w Katowicach, która będzie podsumowaniem projektu. Dwie wystawy dla artystów z Niemiec odbyły się w Galerii Ars Nova i Galerii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wystawy dla polskich artystów – w Galerii FKT i Galerii Kunsthallen Rottstr. 5 w Bochum. Wystawa zbiorowa zorganizowana zostanie w Galerii Szyb Wilson w Katowicach. Każdy uczestnik zaprezentuje ok. 10 prac z różnych dziedzin sztuki (malarstwo, fotografia, video, rzeźba).

Wernisaż wystawy odbędzie się 30 października w katowickiej Galerii Szyb Wilson, a ekspozycja potrwa do 11 stycznia 2015 roku.