Arcydzieła ceramiki polskiej od XVIII do XXI wieku

Wystawa „Arcydzieła ceramiki polskiej XVIII-XXI w.” zaprezentuje najcenniejsze i najbardziej reprezentatywne obiekty z różnorodnej kolekcji ceramiki bytomskiego muzeum, będącej zwłaszcza w odniesieniu do zespołu fajansu i kamionki jednym z najciekawszych tego typu zbiorów w Polsce, wyróżniającym się zabytkami unikatowymi w skali europejskiej. Na wystawie wyeksponowane zostaną: fajanse z manufaktur w Prószkowie, Glinicy, Raciborzu, kamionkowe wyroby z Tułowic – tzw. „czarna porcelana” (I połowa XIX wieku), kamionkowe naczynia z Bolesławca (XVIII-XIX wiek), fajansowe obiekty autorstwa Konstantego Laszczki (lata 20. XX wieku), fajansowe figurki i lampa z fabryki fajansu w Pacykowie (1912-1939), wyroby porcelanowe z wytwórni w Ćmielowie, Giesche, Huty Franciszka (lata 20. i 30. XX wieku), naczynia z Chodzieży i Włocławka.

W ramach wystawy zostaną również zaprezentowane współczesne wzory ceramiki marki Porcelana Bogucice produkowane obecnie przez firmę BGH Network SA.

Ponadto wystawie towarzyszyć będzie cały szereg wydarzeń (wycieczki fabryki Porcelany Bogucice, wykłady, lekcje muzealne, warsztaty, oprowadzania kuratorskie po wystawie i inne), z których część skierowana będzie do dzieci i młodzieży, a część do osób dorosłych.

W ubiegłym roku kolekcja ceramiki naszego muzeum zaprezentowana została w ograniczonym wyborze w Muzeum Narodowym Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku oraz Okręgowym Muzeum Krajoznawczym w Witebsku, gdzie cieszyła się wielkim zainteresowaniem zwiedzających. Warto zaznaczyć, że była to pierwsza prezentacja zbiorów polskiej placówki w muzeach białoruskich. W tym roku kurator zaprezentuje zbiory ceramiki w macierzystym Muzeum w pełnej odsłonie.

Projekt został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Piotra Litwę, wojewodę śląskiego, Kazimierza Karolczaka, wicemarszałka województwa śląskiego oraz Damiana Bartylę, prezydenta Bytomia.

Czas trwania wystawy: 5 listopada 2014 – 29 marca 2015
Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, gmach główny przy pl. Jana II Sobieskiego 2
Kurator:  Iwona Mohl