Europejski Kongres Gospodarczy

VII Europejski Kongres Gospodarczy
(EEC – European Economic Congress)
20-22 kwietnia 2015, Katowice

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – największa impreza biznesowa Europy Centralnej – to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach tematycznych uczestniczy co roku kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, w opiniotwórczym gronie, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy. Moderatorami sesji oraz debat są eksperci swoich branż i znani publicyści gospodarczy.

U podstaw zakresu tematycznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowiach leżą zawsze istotne, aktualne, często niełatwe tematy – w pełni adekwatne do zmieniającej się sytuacji politycznej w Europie i na świecie.

Wśród wiodących tematów i zagadnień siódmej edycji największej biznesowej konferencji w Europie Środkowej i Wschodniej znajdują się: dyskusja pod hasłem 300 miliardów dla nowej Europy – wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej oraz debaty poświęcone roli państwa w gospodarce, innowacyjnej Europie, wyzwaniom globalnej gospodarki, nowym rynkom i nowym kierunkom. Nie zabraknie także wymiany poglądów i doświadczeń w obszarach dotyczących przemysłu i klimatu, a także odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników europejskiego rynku pracy.

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 obfituje w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego jak: energia i surowce, infrastruktura, transport, technologie i człowiek, górnictwo i hutnictwo, rynek zdrowia, budownictwo i nieruchomości, inwestycje, polityka regionalna, zarządzanie, miasto, samorząd oraz przemysł czasu wolnego.

Globalne tematy na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach przyjmą formę dyskusji i dedykowanych spotkań towarzyszących. Odbędą się m.in.: III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna, IV Forum Gospodarcze Europa – Chiny, a także spotkania gospodarcze Polska-Japonia oraz doroczne Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze.

VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się między 20 a 22 kwietnia 2015 r. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczymwww.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl 

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu