Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Fundacja „Humanitas” oraz Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu zapraszają na Międzynarodową Konferencję pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowaną z Grantu Wyszehradzkiego. Konferencjaodbędzie się we wtorek 26 stycznia w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas (ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec) i będzie równocześnie wydarzeniem inaugurującym działalność International Public Relations Center (IPRC) działającego przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Podczas Konferencji, intencją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas, powołane zostanie także Porozumienie na rzecz budowy wizerunku pomocy społecznej.

Międzynarodowa Konferencja pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” jest pierwszym tego typu wydarzeniem, które koncentruje się na tematyce komunikacji społecznej i wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W organizacji oraz samej konferencji uczestniczyć będą partnerzy i prelegenci m.in. z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

 Realizacja tak prestiżowego międzynarodowego projektu naukowo-badawczego to dla nas wielki zaszczyt. Tematyka jaką podejmujemy staje się w obliczu obecnych globalnych wydarzeń politycznych szczególnie ważna. Szczególną wartość będą miały badania przeprowadzone w kilku środowiskach: pomocy społecznej, mediów, Public Relations oraz środowiskach naukowych. Pozwolą one na szerokie ujęcie problemów i wyzwań w zakresie komunikacji masowej i kreowania właściwych postaw społecznych — mówi dr Krystian Dudek, inicjator projektu, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas. — O wadze problemów, które poruszymy w ramach projektu świadczy też liczba i ranga zaangażowanych podmiotów. Jest to też kolejna po Ogólnopolskim Sympozjum Dziennikarskim zorganizowanym przez Humanitas inicjatywa wskazująca na potrzebę refleksji nad tak dynamicznie zmieniającymi się mediami będącymi głównym kreatorem otaczającej nas rzeczywistości.

Pokłosiem konferencji będzie wydanie anglojęzycznej, punktowanej monografii naukowej, w której zawarte zostaną omówione wyniki badań jak i prelekcje ekspertów z różnych krajów, zaś sama Konferencja będzie realizowana w języku polskim i angielskim.

Wśród zaproszonych do projektu podmiotów znajdują się m.in.:Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, placówki pomocy społecznej z regionu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Sosnowiec, Ośrodek Badań nam Mediami z Krakowa, Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu.

Konferencja będzie równocześnie wydarzeniem inaugurującym działalność nowo powołanego w strukturach WSH International Public Relations Center (IPRC), które ma na celu stworzenie  platformy wymiany wiedzy, doświadczeń, promocji najwyższych standardów działań komunikacyjnych oraz przestrzeń do współpracy specjalistów z zakresu Public Relations reprezentujących różne kraje jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy, Niemcy, Ukraina, Hiszpania czy Anglia.

Z kolei intencją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas, powołane zostanie także Porozumienie na rzecz budowy wizerunku pomocy społecznej. W ramach współpracy zrzeszającej instytucje samorządowe, środowisko akademickie, podmioty opieki społecznej oraz organizacje pozarządowe zostaną zainicjowane działania mające na celu propagowanie działalności ośrodków pomocy wśród lokalnej społeczności, wsparcie w zakresie budowy wizerunku pomocy społecznej w otoczeniu zewnętrznym oraz zachęcanie do prowadzenia dialogu społecznego. Uczestnicy Konferencji staną się sygnatariuszami Porozumienia.

plakatrola_mediw_1024