Szymon Laks

W grudniu 2016 ukazała się nowa płyta Kwartetu Śląskiego „Szymon Laks. Muzyka Kameralna/Chamber Works”.

"Muzyka Szymona Laksa do niedawna jeszcze była niemal całkowicie nieznana. Doceniana i grana w salach koncertowych Paryża lat dwudziestych i trzydziestych, zmieciona z nich w czasach Zagłady, po wojnie nie wróciła już do głównego obiegu życia koncertowego…" – pisze we wstępie do płyty Katarzyna Naliwajek-Mazurek – "W ciągu ostatnich kilku lat muzyka Laksa ponownie brzmi na koncertach i jest utrwalana na płytach. Ten proces odkrywania jego muzyki ma miejsce dzięki entuzjazmowi muzyków, do których należą także Polacy. W 2010 roku Kwartet Śląski jako pierwszy nagrał po latach jego V Kwartet smyczkowy, wraz z dwoma innymi: I Kwartetem Joachima Mendelsona (1897-1943) oraz II Kwartetem Romana Padlewskiego (1915-1944). Było to możliwe dzięki kluczowej roli, jaką w owym procesie odgrywa Frank Harders-Wuthenow i stworzona przez niego seria płytowa „Poland Abroad” (Eda Records), w której ukazała się właśnie ta płyta (w koprodukcji z Grzegorzem Zmudą), a także pieśni i opera Laksa, obok utworów innych zapomnianych kompozytorów polskich."

Płyta zawiera wszystkie zachowane utwory kameralne Laksa: III, IV i V Kwartet smyczkowy oraz Kwintet fortepianowy, w którym obok muzyków Kwartetu Śląskiego partię fortepianową wykonał Piotr Sałajczyk. Płyta ukazała się dzięki mecenatowi firmy Pro Novum w Katowicach, a patronat medialny zapewniło Radio Katowice.