Wajda

Twórczość Andrzeja Wajdy trudno przecenić. Fenomen Wajdy ​- ukazanie niezwykłej sylwetki wszechstronnie uzdolnionego artysty i nietuzinkowego człowieka -​ to główny cel jej organizatorów: Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Ekspozycja zostanie zbudowana wokół kluczowych dla artysty toposów i wątków: najważniejszych realizacji filmowych i teatralnych, inspiracji malarskich oraz wielkich przyjaźni artystycznych. Pokaże Wajdę jako ​ reżysera, scenografa, malarza, rysownika, społecznika, inicjatora wielu przedsięwzięć artystycznych, skupiającego wokół siebie najwybitniejszych ludzi polskiej kultury i wybitne osobistości XX wieku.

Wystawa skupi się na kilku wiodących nurtach. Pokaże dorobek filmowy reżysera, fragmenty wybranych filmów: "Wszystko na sprzedaż”, "Ziemia obiecana", "Człowiek z marmuru", jego realizacje teatralne, m.in. w Starym Teatrze w Krakowie "Biesy", "Noc listopadowa", "Hamlet", "Wesele", twórczość plastyczną reżysera: obrazy, rysunki, szkice a także jego inspiracje malarskie m.in. związek z Grupą Samokształceniową i Andrzejem Wróblewskim. Na ekspozycji pokażemy 13 obrazów A. Wróblewskiego, obraz Jacka Malczewskiego „Śmierć”, Wojciecha Weissa , Łukasza Korolkiewicza, Macieja Bieniasza, do których Wajda odwoływał się w swojej twórczości. Ważne miejsce w życiu reżysera zajmowały relacje z nietuzinkowymi twórcami, artystyczne przyjaźnie, dlatego ten wątek zostanie także mocno zaakcentowany, podobnie jak jego fascynacja krajem „kwitnącej wiśni”. Oprócz fragmentów wybranych filmów, które uzupełnią scenariusze, szkice i studia autora, widzowie zobaczą projekty scenograficzne kostiumów Krystyny Zachwatowicz m.in. Gospodyni, Maryny, Zofii i Haneczki z „Wesela i oryginalne kostiumy m.in. Panny i Pana Młodego z „Wesela”, Wysockiego i Podchorążego, Pallas Ateny, Nike spod Salaminy z „Nocy listopadowej” i rekwizyty teatralne – np. szal Racheli z „Wesela”, zaproszenia i programy, plakaty do filmów i spektakli oraz osobiste pamiątki. ”. Spośród zgromadzonych ponad 300 obiektów, większość będzie zaprezentowana po raz pierwszy. Pochodzą z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie (kolekcji i Archiwum Andrzeja Wajdy), Narodowego Starego Teatru w Krakowie i Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, osób prywatnych. Wystawie, która potrwa do 15 lipca b. r., będzie towarzyszył katalog w formie albumowej.

Honorowy patronat objęli: Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Wajda School/Wajda Studio