VII Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej

Memoriał ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej krwiodawstwa, transplantacji i poszukiwania dawców szpiku kostnego. 

W dotychczasowych Memoriałach uczestniczyły tysiące ludzi dobrego serca, w tym osobistości ze świata sportu, kultury, medycyny, nauki, gospodarki, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Organizacja Memoriału inspiruje do działania szereg nowych inicjatyw, które pobudzają w szczególności młode społeczeństwo do tworzenia przedsięwzięć wspierających pomaganie innym. Wzorem poprzednich edycji, w czasie VII Memoriału odbędą się występy sportowców, spotkania medyczne i sportowe, pokazy ratownictwa oraz prezentacje fundacji. 

Tradycyjnie przez trzy dni będzie prowadzona akcja informacyjna na temat krwiodawstwa i transplantacji, w dniu 20.10.2018 od godz. 13:00 do 17:00 -akcja honorowego krwiodawstwa z rejestracją dawców szpiku kostnego, organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.