Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej to inicjatywa, która na stałe wpisała się w harmonogram działań uczelni wspierających rozwój zawodowy i osobisty osób młodych.

Idea organizacji wydarzenia opiera się na przekonaniu o różnorodności i mnogości ofert rynku pracy skierowanych do osób młodych i konieczności ich prezentowania w atrakcyjnej formie, ułatwiając tym osobom odnalezienie oferty na miarę ich potrzeb, możliwości i oczekiwań. Celem wydarzenia jest również pokazanie kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego sposobów na podnoszenie docenianych przez współczesnych Pracodawców kompetencji i umiejętności, które pozwalają na odnoszenie sukcesów zawodowych.


Wystawcami targów są:

– przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskiwaniem wykwalifikowanych kadr wywodzących się ze środowiska akademickiego

– instytucje i organizacje wspierające zarówno merytorycznie, jak i finansowo przedsiębiorczość akademicką, tj. centra przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra innowacji

– organizacje studenckie i koła naukowe

– instytucje rynku pracy i otoczenia biznesu, w tym urzędy pracy, biura kari

Prezentowane oferty dotyczą możliwości podejmowania współpracy w ramach pełnego zatrudnienia, ale również w formie stażu, czy praktyki pozwalających osobom młodym konfrontować wiedzę akademicką w rzeczywistych działaniach zawodowych. Współpraca studentów z wystawcami może dotyczyć również wymiany wiedzy w kontekście powstających w uczelnianych strukturach prac dyplomowych oraz projektów realizowanych w trakcie zajęć dydaktycznych.

Udział jest bezpłatny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Regionalna Izba-Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. Szczegółowy opis wydarzenia znajduje się na stronie www.targipracy.polsl.pl.