IV Festiwal Kolej w Miniaturze

Festiwal „Kolej w Miniaturze” – w 2019 roku jest to czwarta edycja tej imprezy – to wielka, powszechna, niekończąca się zabawa kolejkami. 


Na Festiwalu Miłośnicy Kolei prezentują swe modelarskie i kolekcjonerskie dokonania, bawią się w kolej, jeżdżą pociągami i co jest najważniejsze – wciągają w tę zabawę widzów, przybyłych na Festiwal gości. W mnogości przygotowanych atrakcji goście na każdym polu zainteresowania koleją, na każdym poziomie znajomości i zaangażowania, a przede wszystkim w każdym wieku, w tym najmłodsi mogą znaleźć coś dla siebie – od układania klocków na podłodze, zajęć plastycznych, sklejania prostych modeli, zdobywania sprawności uruchomienia kolejki, ćwiczenia sterowania lokomotywami i ruchem pociągów na makiecie do kontemplacji i dyskusji nad perfekcją odtworzenia taboru, linii i infrastruktury kolejowej, naśladownictwa w miniaturze prawdziwego ruchu kolejowego, jak i samodzielnego poprowadzenia na symulatorze ogromnej, prawdziwej lokomotywy.


Kolej była i jest najistotniejszym i najciekawszym wynalazkiem technicznym towarzyszącym egzystencji człowieka. Na przestrzeni dziejów powstawała i zmieniała się dostosowując się do jego potrzeb. Zawsze towarzyszyło jej hobby rozpamiętywania jej istnienia, kolekcjonowania jej przedmiotów, odtwarzania, modelowania w miniaturze taboru i infrastruktury kolei, czy też zabawy kolejką na wzór jej funkcjonowania. Festiwal „Kolej w Miniaturze – Sosnowiec 2019” służy zaprezentowaniu wiedzy, zbiorów i osiągnięć w tej dziedzinie. Zapraszamy do obejrzenia i zapoznania się z aktualnym dorobkiem modelarskim i kolekcjonerskim odwzorowującym technikę i rozwój prawdziwej kolei w poszczególnych okresach historycznych, dyskusji, wymiany poglądów, zabawy, jak i czynnego udziału w prowadzeniu miniaturowych pociągów po makiecie lub prawdziwej lokomotywy w kabinie symulatora. Nieodłącznym elementem Festiwalu jest też konkurs na najefektowniejszą ekspozycję, najładniejszy segment makiety, najciekawszy skład pociąg


Festiwal „Kolej w Miniaturze – Sosnowiec 2019” jest największą pod względem frekwencji imprezą kolejowo-modelarską organizowaną na południu Polski – w najliczniejszym w kraju skupisku ludzkim, w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej o bogatych tradycjach przemysłowych i technicznych.

Atrakcje festiwalu

• Wielkie segmentowe/modułowe makiety linii kolejowej ze stacjami i bocznicami z licznie jeżdżącymi pociągami wyglądem odpowiadającymi poszczególnym epokom historycznym. W 2019 roku po raz pierwszy będą obok siebie dwie takie makiety – jedna, jak co roku, w skali H0 i druga w skali TT, o którą prosiło wielu fanów.

• Dioramy i makiety kolejowe w różnych skalach z dużym pietyzmem odwzorowujące realną kolej. • Modele legendarnych lokomotyw i składów pociągów z kraju i ze świat

• Makiety ćwiczebne, ruchowe, gdzie samodzielnie można poprowadzić pociąg, sterować ruchem kolejowym, w tym wykonać manewry na stacji.

• Symulator jazdy w prawdziwej kabinie lokomotywy elektrycznej EU0

• Zajęcia plastyczne dla dzieci, w tym układanie torów i zabawy kolejkami, składanie i sklejanie prostych model

• Stoiska z pamiątkami, modelami i akcesoriami do budowy makiet i dioram. Miejsce festiwalu Sala sportowa i pomieszczenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, przy ul. Jana Kilińskiego 31 (po drugiej stronie torów przy stacji PKP w Sosnowcu, gdzie stoi widoczny z peronów pomnik-parowóz Ty51. Pod torami wiedzie tam przejście podziemne wprost z dworca na drugą stronę miasta.


Termin Festiwalu

Sobota, 16 marca 2019, godz. 10:00 – 18:00

Niedziela, 17 marca 2019, godz. 10:00 – 18:00 z przerwą ruchową od 13:30 do 14:00.

Wystawa jest czynna cały czas. Podczas przerwy ruchowej nie jeżdżą pociągi, symulator jest wyłączony.