O powstawaniu i ginięciu

Wystawa „O powstawaniu i ginięciu” przypada na dwudziestą rocznicę głośnej „Pustynnej Burzy” z 1994 roku, która w katowickiej galerii BWA zgromadziła dzieła wybitnych twórców. Jednym z nich był Andrzej Szewczyk, który stał się patronem „O powstawaniu i ginięciu”. Jego twórczość odwołująca się do znaku, jako prapoczątku formowania się języka, staje się punktem wyjścia dla pozostałych dziesięciu artystów, którzy w swoich realizacjach podejmą próby przepracowania napięcia pomiędzy kulturami oralnymi i piśmiennymi. Według antropologów kwestia ta pozostaje kamieniem milowym kultury. Wejście w obszar alfabetu i pisma spowodowało znaczną zmianę mentalności, konceptualizowania świata, wpisanie się w przyczynowo-skutkowe myślenie linearne zaprogramowane przez sam układ liter.

Z drugiej strony pozostawanie w obrębie kultury oralnej, gwarantowało plemionom istnienie wspólnoty jako wartości nadrzędnej, w której wszelkie umiejętności, historia i tradycje przekazywane były na drodze bezpośrednich relacji.

Udział wezmą: Ewa Axelrad, Piotr Bosacki, Bartek Buczek, Dorota Buczkowska,  Zdena Kolečková, Denisa Lehocká, Little Warsaw, Marek Meduna, Grupa Raffani, Iza Tarasewicz, Andrzej Szewczyk.

wernisaż: 25 kwietnia 2014, godzina 18.00

kuratorzy: Marta Lisok i Jan Trzupek

Wystawa dofinansowana przez International Visegrad Fund.