Kawa na ławę z Jarosławem Grzesikiem

W ubiegłym tygodniu Zarząd Kompanii Węglowej przedstawił Radzie Pracowników założenia programu restrukturyzacji spółki na lata 2013-2020. Od treści tego dokumentu związkowcy uzależniają dalsze kroki i ewentualne rozpoczęcie akcji protestacyjnych. Od 24 października trwa pogotowie strajkowe. Dzisiaj natomiast we wszystkich kopalniach i zakładach należących do Kompanii organizowane są masówki informacyjne dla pracowników. Czy tym razem dojdzie do strajku? Na to pytanie odpowie Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej Solidarności i szef Solidarności w Kompanii Węglowej, gość Jerzego Zawartki w porannym programie Radia Katowice.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.