Otwarcie stacji Państwowej Akademii Umiejętności

W Katowicach została uroczyście otwarta pierwsza w Europie stacja Polskiej Akademii Umiejętności.

Pozwoli ona na poprawę współpracy pomiędzy badaczami nauk ścisłych i humanistycznych. Powinniśmy teraz jeszcze bardziej wykorzystywać potencjał śląskich uczelni — powiedział profesor Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie powstała stacja.


Na początku działania stacji powstanie komisja zajmująca się historią Śląska - podkreślił profesor Andrzej Białaś - prezes Polskiej Akademii Umiejętności.


W Stacji mają odbywać się również spotkania naukowe i kulturalne o charakterze otwartym. Otwarcie stacji zbiega się ze 140. rocznicą oficjalnego powstania Polskiej Akademii Umiejętności. Podobne obiekty znajdują się jeszcze w Montrealu i Nowym Jorku.

Autor: Marcin Wielgus