Nowoczesne audioprzewodniki trafiły do Piekar Śląskich

Urządzenia są elementem wprowadzanego na Śląsku systemu informacji turystycznej.

Dwukilometrowa trasa prowadzi od Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki, przez sanktuarium maryjne, historyczne centrum aż do pomnika "Ku czci poległych w walkach o społeczne i narodowe wyzwolenie".

Audioprzewodniki posiadają też opisy szlaków i atrakcji turystycznych, pokazują aktualną pozycję na mapie i dostosowują się do tempa zwiedzania, wstrzymując i wznawiając narrację.

Śląski System Informacji Turystycznej kosztował 14,5 miliona złotych.

 Autor: Joanna Opas