Popularyzacja Skandynawii na Śląsku i Zagłębiu

W 14 miastach na Śląsku i w Zagłębiu odbywają się Nordalia, festiwal, którego celem jest popularyzacja Skandynawii poprzez zaprezentowanie tematów z wielu dziedzin, w tym m.in. literatury, sztuki, muzyki skandynawskiej, fotografii czy filmu.

Tematem przewodnim tegorocznych Nordaliów jest Islandia, która prezentowana jest na wystawie fotograficznej autorstwa Pawła Garskiego. O tym kraju opowie też podróżnik – rowerzysta Piotr Mitko.

Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą do 28 października. Szczegółowe informacje oraz program Nordaliów dostępne są na stronie: www.amb-norwegia.pl.

Autor: Marlena Barasińska