Kawa na ławę ze Stanisławem Faberem

Twórcza szkoła, twórczy nauczyciel, twórczy uczeń – to hasło przewodnie tegorocznego spotkania dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów z województwa śląskiego, czyli III Śląskiego Kongresu Oświaty w Katowicach. W ciągu dwóch dni swój udział w spotkaniach zapowiedziało ponad 1700 dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów i psychologów. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość udziału w kilkudziesięciu sesjach skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności śląskiej kadry pedagogicznej. III Śląski Kongres Oświaty jest wspólnym przedsięwzięciem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera. Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.