Owce koszą Jurę

Ryszard Stotko

Wypas owiec trwa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zwierzęta, zwane żywymi kosiarkami, wyjadają zbędną roślinność, którą porastają jurajskie ostańce.

Dzięki temu zupełnie zmienia się krajobraz, zachowując jednocześnie cenne przyrodniczo murawy kserotermiczne. W sumie wypasanych jest kilkaset owiec w kilku miejscach, w środkowej i w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, wyjaśnia Michał Góral z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Na obszarze, gdzie prowadzony jest wypas, zbudowano tymczasową infrastrukturę, w tym specjalne koszary dla zwierząt, wodopoje i budy pasterskie. Każdego stada pilnuje dwóch gospodarzy z wyszkolonym psem.

Wypas owiec na Jurze prowadzony będzie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przez kilka najbliższych lat. W tym czasie zakupione zostaną kolejne stada zwierząt, zbudowana zostanie infrastruktura turystyczna i prowadzone będą działania edukacyjne. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Lajf Plus. Cały projekt pochłonie w sumie 7 milionów złotych.