Dla potrzebujących

Najwięcej osób potrzebujących, ze względu na ubóstwo, jest w Bytomiu, Siemianowicach Śląskich i w Chorzowie. Przybywa ich w Częstochowie, sięgając 4 procent ogółu ludności w powiecie. Pomoc powinna być skuteczna i nie naruszać niczyjej wrażliwości, podkreśla Elżbieta Ferenc, prezes zarządu Fundacji Chrześcijańskiej "Adullam" w Częstochowie.

Przed wigilią Wszystko na Temat pomocy z Fundacji Chrześcijańskiej "Adullam" w Częstochowie po 17:00. Zapraszają: Gabriela Kaczyńska i Zdzisław Makles.


Audycja interaktywna poświęcona Państwa problemom, przypominającym mityczny węzeł gordyjski. Dzięki interwencjom naszych reporterów – Anny Juśkiewicz, Gabrieli Kaczyńskiej oraz Jerzego Zawartki i Zdzisława Maklesa niejednokrotnie udało się owe "węzły" rozplątać. 

Wszystko na temat