Program segregacji popiołów

W audycji między innymi o tym, jak realizowany jest program segregacji popiołów w tyskim MASTERZE, a także o pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Będzie serwis ekologiczny i eko-gawęda leśnika dr. Kazimierza Szabli.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach