Co dalej z Makoszowami? Pierwsze rozmowy zakończone.

Zakończył się pierwszy dzień negocjacji w sprawie nabycia kopalni „Makoszowy” w Zabrzu przez kopalnię "Siersza".

Strony uzgodniły, że przebieg negocjacji będzie poufny. Spółka Restrukturyzacji Kopalń poinformowała przedstawicieli oferenta, że decyzję co do dalszego postępowania przedstawi na piśmie w terminie 7 dni.

Przypomnijmy, Kopalnia "Makoszowy" w maju zeszłego roku z Kompanii Węglowej trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Tam, zgodnie z porozumieniem ze stycznia 2015 roku, miała zostać zrestrukturyzowana i trafić do inwestora. 5 września ogłoszono przetarg na sprzedaż kopalni. Inwestorzy na złożenie ofert mieli czas do końca września. Okazało się, że chętna na zakup Makoszowy jest jedynie kopalnia Siersza.

Autor: Monika Krasińska