Wsparcie szkolnictwa zawodowego

fot. bankier.pl

Częstochowa poprawi warunki w szkołach zawodowych.

Dzięki funduszom unijnym prace remontowo-adaptacyjne oraz doposażenie pracowni obejmie 9 placówek. Lepsze warunki nauki ułatwią uczniom znalezienie pracy – wyjaśnia Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.


Projekt realizowany jest pod nazwą "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie. Miasto otrzymało na ten cel ponad 3 miliony złotych.

Autor: Krzysztof Słabikowski