Nowe połączneie kolejowe

fot. Ryszard Stotko

Mieszkańcy Podlesia mają od dziś nowe połączenie kolejowe z centrum Katowic.

Kilka tygodni temu remonty na torach oraz zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Śląskich zaowocowały zmniejszeniem liczby pociągów. Miedzy godziną 7:00 i 8:00 z Podlesia do Katowic jechał do dziś tylko jeden pociąg.

— Mimo iż w tym przypadku nasze możliwości są ograniczone, na prośbę mieszkańców postanowiliśmy zorganizować dodatkowy kurs pociągu — mówi Magdalena Iwańska, rzecznik Kolei Śląskich.


Pociąg będzie kursował od poniedziałku do piątku. Po zakończeniu prac remontowych, od 10 grudnia, zostanie przywrócona pełna siatka połączeń.

Natomiast PKP Polskie Linie Kolejowe wyremontuje trasę pomiędzy Częstochową a Węglówką. Ma to zapewnić sprawny i bezpieczny przewóz ładunków linią kolejową łączącą Śląsk z Pomorzem.

PKP PLK ogłosił przetarg na remont odcinka Wyczerpy–Chorzew Siemkowice i chce przeznaczyć na ten cel ćwierć miliarda złotych. W ramach robót wymienione zostaną tory i urządzenia sterowania ruchem na odcinku 47 kilometrów. Odnowiona zostanie sieć trakcyjna, a także wybudowane zostaną nowe rozjazdy. Ogółem modernizację przejdą 44 obiekty inżynieryjne w tym: 4 wiadukty, 5 mostów i 35 przepustów. Planowane zakończenie inwestycji to 2020 rok.

Autorzy: Agnieszka Loch, Krzysztof Słabikowski