Gowin o uczelniach

Uczelnie wyższe w Polsce potrzebują zmian - mówił dziś w Katowicach Wicepremier Jarosław Gowin. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentował program reform i innych działań mających na celu poprawę życia akademickiego.Jednym z problemów jest zamknięta ścieżka kariery międzynarodowej dla młodych naukowców - mówi Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Współpracy Międzynarodowej i krajowej.
Wizyta ministra Gowina w Katowicach jest jednym z wydarzeń poprzedzających Narodowy Kongres Nauki. Wydarzenie ma się odbyć we wrześniu w Krakowie.

Autor: Marta Dobrowolska/mm