Przestrzeń do zagospodarowania

fot. UM Zawiercie

Mieszkańcy Zawiercia mogą decydować w jaki sposób zagospodarowana zostanie przestrzeń miejska.

Pomysły dotyczyć mają m.in. skrawków zieleni czy miejscowych nieużytków.

— Urząd Miasta czeka na propozycje — wyjaśnia Łukasz Czop z tamtejszego Urzędu Miasta.


Swoje propozycje mieszkańcy składać mogą w dowolny sposób.


Każda propozycja dotycząca zagospodarowania miejskiej przestrzeni, zanim zostanie zrealizowana, poddana zostanie konsultacjom społecznym.

Autor: Gabriela Kaczyńska /rs/