Empatia, życzliwość i przyjaźń

Empatia, życzliwość i przyjaźń.