Kawa na ławę ze Stanisławem Szwedem

fot. Jarosław Krajewski

O programie Rodzina 500+, o rynku pracy i emeryturach z sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisławem Szwedem, rozmawia Jarosław Krajewski.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.