Mój śląsk, moja Polska, moje radio

O książce Marii Pańczyk-Pozdziej "Zapisane w eterze".