Rozbudowa wodociągu w Brennej. Przetarg zakończony.

250 budynków w Górkach Wielkich zostanie przyłączonych do sieci wodociągowej.

Gmina Brenna wybrała w przetargu firmę, która zrealizuje inwestycję. Koszt robót budowlanych wyniesie prawie 7,4 mln zł.

Rozbudowa wodociągu była planowana od lat z powodu złej jakość wody w studniach.
W ramach inwestycji powstanie sieć wodociągowa o łącznej długości niemal 16 kilometrów, wraz z przyłączami.

Pozwoli to na rozwiązanie problemu braku wody lub jej jakości w studniach – na to głównie narzekają mieszkańcy.


— Wodociąg rozwiąże problem niskiego stanu i jakości wód podziemnych w Górkach Wielkich —uważa wójt, Jerzy Pilch.


Prace zgodnie z umową mają zakończyć się przed 30 września 2019 roku, a inwestycja będzie realizowana ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Finansowe wsparcie uzyskano także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Autor: Andrzej Ochodek /pg/