Otwarcie siedziby oddziału firmy IBM w Katowicach

Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia było otwarcie siedziby oddziału firmy IBM w Katowicach. Dwa tysiące pracowników będzie obsługiwało klientów firmy z całego świata, a dla samego miasta oznacza to zupełnie nowy wizerunek. Jest to również szansa na poprawienie notowań całej aglomeracji, czy całego regionu w oczach przyszłych inwestorów. I jak dodaje premier Jerzy Buzek — ważne jest także to, że firma ta chce i potrafi współpracować także z lokalnymi środowiskami czy na przykład uczelniami.

Po raz kolejny porozmawiamy także o zatrudnieniu, czy o rynku pracy. Kolejne dane przekonują nas, że zatrudnienie będzie wzrastało. Porozmawiamy także o bezpieczeństwie energetycznym w praktyce. Kolejnym gościem audycji będzie Paweł Olechnowicz − prezes Lotosu.


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.