Dziś Matura! Na początek język polski.

Rozpoczynają się tegoroczne egzaminy maturalne.

Prawie 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpi do egzaminu z języka polskiego. O 9.00 rozpoczną pisanie egzaminu na poziomie podstawowym, o 14.00 – rozszerzonym. 

Maturę napisze dzisiaj także 130 tysięcy osób, które nie zdały w poprzednich latach, albo chcą poprawić swój wynik.

Na egzaminie nie można mieć żadnych urządzeń mobilnych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej doktor Marcin Smolik przestrzega, by ich nie wnosić na salę, bo grozi to unieważnieniem egzaminu. 

Każdy zdający obowiązkowo musi przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego oraz do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Żeby zdać uczniowie muszą uzyskać 30 procent punktów z egzaminu. Absolwenci muszą też podejść do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma wymaganego progu. 

Najczęściej uczniowie do zdawania na poziomie rozszerzonym wybierają język angielski. Wyniki egzaminów maturalnych będą podane 3 lipca.

/mm/