Wszystko na temat

Mieszkańcy tzw. Kątów Piotrowickich, południowej dzielnicy Katowic, poinformowani o wszczęciu postępowaniań administracyjnych, sprzeciwiają się budowie nowego osiedla wzdłuż rzeki Mlecznej. To tereny zalewowe, mówią, ujęte w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" jako tereny, które nie nadają się do zabudowy.


Oburzeni mieszkańcy zarzucają przyszłemu inwestorowi oraz miejskim urzędnikom, beztroskie działanie i ignorancję.


Wóz transmisyjny Radia Katowice razem z naszymi reporterami, Anną Juśkiewicz i Jerzym Zawartką, tym razem stanął w Kątach Piotrowickich.Audycja interaktywna poświęcona Państwa problemom, przypominającym mityczny węzeł gordyjski. Dzięki interwencjom naszych reporterów – Anny Juśkiewicz, Gabrieli Kaczyńskiej oraz Jerzego Zawartki i Zdzisława Maklesa niejednokrotnie udało się owe "węzły" rozplątać. 

Wszystko na temat