Strategia szkolnictwa zawodowego. Nowy dokument.

Strategia szkolnictwa zawodowego powstaje w Siemianowicach Śląskich.

To dokument, który oceni nie tylko potrzeby pracodawców w zakresie pracowników, ale także potencjał edukacyjny uczniów chcących kształcić się w określonych zawodach. Jak mówi prezydent miasta, Rafał Piech, kilkanaście lat temu postawiono na system kształcenia ogólnego i studia, przez co teraz na rynku brakuje fachowców.


Już w mieście podpisano umowy z przedsiębiorcami, na mocy których utworzono klasy branżowe. Odbywają się także specjalne warsztaty z uczniami i nauczycielami tak, by poznać potrzeby i możliwości i optymalnie dopasować system kształcenia.

Autor: Joanna Opas /rs/