Ambitny projekt wodorowy

fot. materiały prasowe

List intencyjny, dotyczący wykorzystania paliwa wodorowego podpisali w Krakowie przedstawiciele PKP Cargo oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej.


Dokument zakłada m.in. współpracę na rzecz badań a w przyszłości produkcji nowych typów wagonów i lokomotyw o napędzie wodorowym oraz późniejszego ich utrzymania i eksploatacji.

Strony dokonają również analizy możliwości inwestycyjnych na terenach byłej kopalni KWK Krupiński.

JSW stawia na wodór, jako paliwo przyszłości.

— Intensywnie pracujemy na rzecz rozwoju czystych technologii. Badamy możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym naszej działalności — powiedział prezes JSW Daniel Ozon.

Autor: Agnieszka Tatarczyk/ds