Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater

Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" rozpoczyna się w najbliższych dniach w Częstochowie oraz w innych dużych ośrodkach województwa śląskiego. Gościem audycji jest Małgorzata Nowak, dyrektor tego cyklu o ekumenicznym charakterze, który odbywa się od ponad 20 lat, a poświęcony jest w całości prezentacji muzyki sakralnej z różnych stron świata, różnych wyznań i religii.

Opowiadamy też o innym festiwalu, zatytułowanym"Czterogłos", zorganizowanym przez Towarzystwo im. Karola Szymanowskiego w naszym kraju . Prezes tego towarzystwa, prof. Joanna Domańska, przedstawia szczególny programowy kontekst tego cyklu, nawiązującego do 80-lecia wizyty Karola Szymanowskiego w Katowicach.

W 100. rocznicę urodzin prof. Adolfa Dygacza wspomninamy tego wybitnego etnomuzykologa i folklorystę.


Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.