Śląskie emancypantki. Spotkanie w 100. rocznicę.

fot. Dorota Stabik

Trochę mody, opowieści o kobietach niezwykłych czy projekcja filmu „Śląskie Emancypantki”.

W Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach odbędzie się spotkanie związane z setną rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych. Jak zaznacza dyrektorka muzeum, Halina Bieda, cały czas odkrywamy sylwetki kobiet, które zapisały się w historii kraju czy regionu. 

— Często myślimy, że udział kobiet w ważnych wydarzeniach, takich jak na przykład powstania śląskie, to rola sanitariuszki czy kucharki. Jednak robiły one zdecydowanie więcej — zaznacza Bieda.


Spotkanie w Muzeum Powstań Śląskich to także podsumowanie cyklu spotkań dedykowanych 100-leciu uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. 

Autor: Dorota Stabik /rs/