Rozmowa dnia z ministrem Jerzym Kwiecińskim

fot. Ryszard Stotko

W jaki sposób Polska będzie się rozwijała. Jaka jest rola regionu, a jaka władzy centralnej? W jaki sposób będziemy planowali wydawanie pieniędzy w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej? Na te pytania odpowiada Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, którą Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konsultuje właśnie w regionach. A w tej strategii został wymieniony tylko jeden region, czyli nasz. Ale czy to dobrze, czy źle? Z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim rozmawia Józef Wycisk.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.