RJP z nową przewodniczącą. Przedstawicielka woj. śląskiego w zarządzie.

fot. Uniwersytet Warszawski

Prof. Katarzyna Kłosińska została przewodniczącą Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 

— W wybranym dziś na kolejne cztery lata nowym Zarządzie Rady znalazła się także przedstawicielka woj. śląskiego – prof. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego została sekretarzem Rady.


Rada Języka Polskiego działa od 1996 roku, współpracuje z instytucjami państwowymi sporządzając ekspertyzy i wydając opinie w sprawach dotyczących używania języka polskiego w działalności publicznej,opiniuje słowniki językowe, co dwa lata przedstawia Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego.

Autor: Agnieszka Strzemińska/ml/