Plan zagospodarowania góry Kotarz. Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku.

fot. Andrzej Ochodek

Długo i emocjonalnie debatowano dziś w Brennej nad projektem planu zagospodarowania góry Kotarz. 

Sprawa ciągnie się od kilkunastu lat,kiedy to powstał zarys wielkiej inwestycji w tej części Brennej. Chodzi o Kotarz Arenę - Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku.

Przez najbliższe 2 tygodnie, mieszkańcy mają czas na składanie ewentualnych uwag do wyłożonego dziś planu,który jest warunkiem rozpoczęcia budowy. Mimo pojedynczych sprzeciwów,większość mieszkańców jest za jego przyjęciem,powiedział nam wójt, Jerzy Pilch.


Większość mieszkańców  uważa,że budowa jednego z największych i najnowocześniejszych w Polsce kompleksów rekreacyjno-sportowych jest dla nich szansą rozwoju.


Plan po wniesieniu uwag będzie rozpatrywany przez radę gminy za kilka tygodni. Inwestorzy chcą wybudować w obrębie Kotarza kilka nowoczesnych wyciągów,hotel,elektrownię szczytowo-pompową oraz instalacje fotowoltaiczne.

Autor: Andrzej Ochodek/ml/