Ewa Niewiadomska przewodniczącą Forum Dyrektorów Teatrów Województwa Śląskiego.

fot. fb

Nasza redakcyjna koleżanka Ewa Niewiadomska została nową przewodniczącą Forum Dyrektorów Teatrów Województwa Śląskiego.  

Forum to instytucja zrzeszająca kilkanaście teatrów z naszego regionu. Spotkania mają na celu zdiagnozowanie najistotniejszych problemów teatrów, ale także wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań. 

Wcześniej szefową Forum była ceniona Łucja Ginko, dlatego podjęto decyzję, że instytucja będzie nosiła jej imię. 

Autor: Joanna Opas/ml/