Drugi dzień strajku nauczycieli. protestuje 80 procent placówek.

fot. Łukasz Szwej

Związek Nauczycielstwa Polskiego podał liczbę strajkujących placówek oświaty. 

W województwie śląskim protestuje, według ZNP, 2051 szkół i przedszkoli. To ponad 80 procent wszystkich placówek. 

— Lepsze płace dla nauczycieli to lepsza edukacja dla uczniów — mówił na antenie Radia Katowice przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim, Wojciech Saługa. — Solidaryzujemy się z nauczycielami, uważamy, że ich protest to nie akcja przedwyborcza, ale realna walka o godne płace.


W Częstochowie również trwa strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Z danych częstochowskiego oddziału ZNP wynika, że tak jak w poniedziałek,  strajkują 103 placówki oświatowe i ponad 2600 nauczycieli. Akcję strajkową zawiesił Zespół Szkół Specjalnych nr 45, do którego uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami. Natomiast do strajku przyłączyło się Miejskie Przedszkole nr 15. W Lublińcu strajkuje 17 z 20 szkół. Oddział lubliniecki ZNP obejmuje swoim działaniem placówki w Lublińcu oraz w gminach: Boronów i Pawonków. W oddziale myszkowskim ZNP akcja strajkowa prowadzona jest w 14 placówkach oświatowych. W Kłobucku strajkuje 13 z 15 szkół oraz 3 z czterech przedszkoli. Z danych kłobuckiego oddziału ZNP wynika, że w pierwszym dniu strajkowało 236 nauczycieli. 

Radni miasta Bytom jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające postulat płacowy strajkujących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jednocześnie, mając na względzie dobro dzieci i młodzieży, zaapelowali o podjęcie rozmów, aby zapewnić właściwe warunki do przeprowadzenia egzaminów. Bytomscy radni podkreślali, że dla oświaty ważna jest stabilizacja oraz godne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Podjęta przez radnych uchwała trafi do kancelarii premiera.

Jak wygląda sytuacja strajku nauczycieli w gminie Strumień, mówi burmistrz Anna Grygierek.


Do ogólnopolskiego strajku w całym powiecie cieszyńskim przyłączyło się ok. 95% placówek oświatowych. Normalnie funkcjonuje część przedszkoli w Cieszynie i kilku gminach natomiast do strajku nie przystąpił Zespół Szkół w Istebnej. 

/rs/