Ślady- Matka Boża Piekarska

Po raz pierwszy w historii doszło do dokładnego naukowego przebadania i renowacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej. O tym jakie tajemnice słynącego cudami wizerunku zostały dzięki temu odkryte, jak i o kulcie Piekarskiej Pani oraz znaczeniu Sanktuarium i kalwarii piekarskiej dla wiary i kultury śląska dowiemy się z rozmowy ks Marka Spyry z ks. Krzysztofem Fulkiem proboszczem i kustoszem bazyliki w Piekarach Śląskich.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl