Ślady - Triduum Sacrum

Wielki Tydzień zawiera w sobie wyjątkowe celebracje w roku liturgicznym. Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło jest gościem ks. Michała Anderko w audycji "Ślady". Zachęcając do udziału w liturgii Triduum Sacrum rozmawiają o bogactwie gestów i znaków, a przede wszystkim głębi i sile treści dni, w których przeżywamy najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa z Nazaretu.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl