Protest nauczycieli nie zaszkodził organizacji egzaminów ósmoklasisty w regionie.

fot. K. Jasek

Protest nauczycieli nie zaszkodził organizacji egzaminów ósmoklasisty w regionie. Testy we wszystkich szkołach przebiegły bez przeszkód. 

W województwie śląskim do egzaminu podeszło ponad 80 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. Jak mówi śląski kurator oświaty Urszula Bauer, organizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. 


Pod znakiem zapytania nadal stoi organizacja matur. Do 26 kwietnia zebrać muszą się rady pedagogiczne decydujące o wystawieniu ocen i zakończeniu roku. Do matury mogą podejść wyłącznie uczniowie z pozytywną oceną ze wszystkich przedmiotów. 

Autor: Kamil Jasek