Wzrost gospodarczy

Gospodarka się rozkręca, wyniki mówiące o jej wzroście zaskoczyły nawet samych ekspertów. Na wzrost wpływa już nie tylko konsumpcja, ale i inwestycje. Jedną z nich, realizowaną przez Hutę Łabędy, przybliżymy. Przedstawimy również program realizowany przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorstw, który dotyczy kompetencji pracowników małych i średnich firm. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, powiedzą tym razem nie o bezrobociu, ale o utrzymywaniu miejsc pracy z pomocą środków publicznych. Na zakończenie zaproszenie do udziału w konkursie Marka Śląskie. Zapraszają Anetta Chlebica i Józef Wycisk.


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.