Piknik rzemieślniczy. Integracja środowiska

fot. Mariusz Masiarek

W Koszęcinie odbył się Piknik Rzemieślniczy. 

Zorganizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach miał na celu integrację środowiska oraz wymianę doświadczeń. Wśród najbardziej wiodących branż w naszym województwie są: fryzjerstwo, motoryzacja, branża spożywcza oraz stolarstwo. 

Dziś po raz pierwszy, jako jedyna izba rzemieślnicza w kraju przyjęliśmy strategię rzemiosła Polskiego na lata 2020-2025 - mówi Jan Klimek, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.


 

Branża rzemieślnicza boryka się obecnie z problemem, jakim jest brak wykwalifikowanych pracowników - mówi Ryszard Genge z branży motoryzacyjnej i rzemieślnik roku.


 
   
Piknik Rzemieślniczy w Koszęcinie poprzedziło Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, podczas którego Jan Klimek ponownie został wybrany na prezesa tej instytucji.


Autor: Krzystof Słabikowski/ds