Ocieplenie klimatu. Nie tylko człowiek winny.

Znajdujemy się w jednym z cyklicznych okresów ociepleń na Ziemi, twierdzą naukowcy. 

Jak mówi geolog Jan Rzymełka, przez lata zajmujący się ochroną środowiska, na terenie naszego regionu bywało już o wiele cieplej. 


Zarówno geolodzy, jak i klimatolodzy uważają, że nie ma jasnych dowodów na to, że ocieplenie klimatu jest jedynie wynikiem działalności człowieka i nie nastąpiłoby, gdybyśmy całkowicie zaprzestali emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jan Rzymełka wymienia, jego zdaniem, ważniejsze czynniki. 


Dostosowanie się do ocieplenia klimatu ma polegać głownie na powstrzymaniu wycinki lasów, dbałość o czystość oceanów i mórz oraz zahamowanie przemysłowych hodowli zwierząt. 

Autor: Katarzyna Głuch-Juszkewicz /rs/