Rozmowa dnia z prezydentem Marcinem Krupą

Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych w całorocznym kalendarzu samorządów. Właśnie taka odbyła się wczoraj w stolicy regionu. Czym się zakończyła? Czy Prezydent miasta otrzymał wotum zaufania od radnych? Co zawiera raport o stanie miasta za 2018 rok i jakie zagrożenia oraz szanse dla miasta zostały w nim zapisane? Z prezydentem Katowic, dr. Marcinem Krupą, rozmawia Józef Wycisk.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.