Wakacje w szkołach za południową granicą

fot. Andrzej Ochodek

U naszych południowych sąsiadów Czechów rozpoczęły się wakacje. 

Naukę w ponad 20 szkołach podstawowych z polskim językiem nauczania zakończyło na Zaolziu ok. tysiąca uczniów. Tak było m.in. w szkole podstawowej w Karwinie Frysztacie. 


Polskie szkolnictwo na Zaolziu od wielu lat utrzymuje bardzo wysoki poziom nauczania, mówi przewodniczący Macierzy Szkolnej w Karwinie, Michał Gomółka.


Do szkół z polskim językiem nauczania coraz częściej dzieci zapisują Polacy także z naszej strony granicy. 

Autor: Andrzej Ochodek /rs/